Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 286 dokumentov (strana 1).
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/003/19
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2019 Veľkosť: 279.7 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva_PD ONDAVA STROPKOV
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Podielnicke družstvo ONDAVA STROPKOV
Dátum: 27.02.2019 Veľkosť: 355.3 kB (1 súbor)
Príloha č. 2 k Dodatku č.1 k Rámcovej zmluve EBA
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: EBA,s.r.o.
Dátum: 22.02.2019 Veľkosť: 373.1 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo_Výstavba multifunkčného ihriska
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: M.Cup Production, s. r. o.
Dátum: 19.02.2019 Veľkosť: 6.8 MB (1 súbor)
VZN č. 9/2019 upravujúce nájom nájomných bytov v bytovom dome G
Kategória: VZN
Dátum: 11.02.2019 Veľkosť: 222 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 104/2010_Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2019 Veľkosť: 106.2 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie_Výstavba multifunkčného ihriska
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.02.2019 Veľkosť: 143.7 kB (1 súbor)
Zamestnávateľská zmluva_NN Tatry-Sympatia,d.d.s., a.s.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 31.01.2019 Veľkosť: 1.53 MB (2 súbory)
Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy č. 071/001/19
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.01.2019 Veľkosť: 342.9 kB (1 súbor)
Rozpočet na rok 2019
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2018 Veľkosť: 421 kB (1 súbor)
Zmluva o výpožičke
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum: 20.12.2018 Veľkosť: 640.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci NP PVP_Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.12.2018 Veľkosť: 299.6 kB (1 súbor)
Faktúry 1/2018 - 12/2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 18.12.2018 Veľkosť: 574.8 kB (1 súbor)
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2019
Kategória: VZN
Dátum: 18.12.2018 Veľkosť: 515 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 427.7 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2019 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 377.4 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 567.9 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 798.2 kB (1 súbor)
VZN č. 7/2019 o úhradách za služby poskytované Obcou Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 391.1 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2019 o pomienkach nájmu bytov v bytových domoch "A,B,C,D,E"
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 425.1 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.