Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 283 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 104/2010_Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.02.2019 Veľkosť: 106.2 kB (1 súbor)
Zamestnávateľská zmluva_NN Tatry-Sympatia,d.d.s., a.s.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 31.01.2019 Veľkosť: 1.53 MB (2 súbory)
Zmluva o municipálnom úvere - eurofondy č. 071/001/19
Kategória: Zmluvy
Dátum: 16.01.2019 Veľkosť: 342.9 kB (1 súbor)
Rozpočet na rok 2019
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2018 Veľkosť: 421 kB (1 súbor)
Zmluva o výpožičke
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum: 20.12.2018 Veľkosť: 640.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci NP PVP_Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.12.2018 Veľkosť: 299.6 kB (1 súbor)
Faktúry 1/2018 - 12/2018
Kategória: Faktúry
Dátum: 18.12.2018 Veľkosť: 574.8 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 514.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 427.7 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2019 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 377.4 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 567.9 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 798.2 kB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o dielo ku dňu 1.1.2019
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.12.2018 Veľkosť: 288.7 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.12.2018 Veľkosť: 1.28 MB (1 súbor)
VZN č. 8/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 08.11.2018 Veľkosť: 198 kB (1 súbor)
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.10.2018 Veľkosť: 228.8 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo_KEZ, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.10.2018 Veľkosť: 2.87 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo_ZVP, s.r.o.
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ZVP, spol. s r. o.
Dátum: 08.10.2018 Veľkosť: 489.1 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 Zmluva o dielo č. 100/2017/PS_Komunitné centrum v obci Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.09.2018 Veľkosť: 596.7 kB (1 súbor)
Zmluva o termínovanom úvere č. 71/009/18
Kategória: Zmluvy
Dátum: 03.09.2018 Veľkosť: 275.7 kB (1 súbor)


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.