Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

1980 - 2000

studnaV priebehu 80. rokov 20. storočia začala intenzívna výstavba rôznych objektov (zemiakareň, sušička krmív a pod.) na miestnom JRD, kde začali dosahovať dobré hospodárske výsledky v podmienkach spoločného hospodárenia s JRD Kvakovce, pričom v Malej Domaši sa venovali predovšetkým chovu hovädzieho dobytka. Na pôde obce v roku 1983 bola v akcii „Z“ vydláždená priekopa na odtok dažďových vôd v obci v dĺžke 500 m (akcia prebiehala aj v rokoch 1981 – 1982).

V roku 1982 sa uskutočnila rekonštrukcia elektrickej siete a verejného osvetlenia v náklade viac ako 53 tisíc Kčs. V tom istom roku získala obec špeciálne protipožiarne auto AVIA. Ešte v roku 1983 bola opravovaná strecha na budove MNV a rámci zlepšenia vykurovania budovy tu namontovali nový kotol ústredného kúrenia.

Po ukončení školského roku 1983/1984 bola miestna základná škola integrovaná pod Základnú školu v Slovenskej Kajni. Po rekonštrukcii bývalej budovy Základnej školy v Malej Domaši v nej bola zriadená materská škôlka, ktorá bola daná do užívania14. januára 1986. V druhej polovici 80. rokov v obci úspešne hospodárilo JRD Kvakovce.

 

1978_jubilanti 1978_zborjubilanti


V prvej polovici 90. rokov 20. storočia sa vo vedení MNV vystriedali dvaja starostovia. V roku 1993 nečakane predčasne skonal starosta Jozef Fiasky a jeho funkciu prevzal dovtedajší zástupca Michal Dzurčanin, ktorý však v roku 1996 z funkcie predčasne odstúpil zo zdravotných dôvodov.Od roku 1986 bol predsedom MNV Jozef Fiasky, ktorý zastupoval záujmy 411 obyvateľov obce, ktorí tu v tomto roku žili (z toho bolo 53 Rómov). Mnoho z nich sa aktívne zapájalo do aktivít, ktoré prebiehali v obci hlavne pod označením akcia „Z”. V rokoch 1987 – 1989 sa tieto akcie zameriavali hlavne na skrášľovanie miestneho životného prostredia, údržbu a výsadbu zelene, kvetov, okrasných kríkov. Pozornosť sa venovala okoliu vlastných obydlí, miestneho parku a pod. Významnú pomoc obci poskytovalo v tomto období aj JRD Kvakovce, ktorého predsedom bol v tom čase Ján Hermanovský. Družstvo pomáhalo napr. mechanizmami pri odvoze odpadu, úpravách miestnych komunikácií a materiálne pri rôznych stavebných akciách a spoločenských podujatiach organizovaných v obci Malá Domaša. V roku 1989 bola v budove MNV zriadená a materiálne vybavená kultúrna miestnosť.

Dňa 23. novembra 1996 bol za starostu obce zvolený Jaroslav Makatúra, ktorý spravuje obec v tejto funkcii dodnes. Po jeho nástupe do funkcie nastali v obci v nasledujúcom období výrazne pozitívne zmeny.

Vzhľadom na to, že obec v roku 1996 mala dlh vyše pol milióna korún a taktiež splácala časť úveru, ktorý bol čerpaný na výstavbu spoločnej čističky odpadových vôd (ďalej iba ČOV) pracoval spomínaný starosta iba na polovičný úväzok.