Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktivačné a komunik. centrum, šport. areály, OcÚ

Aktivačné a komunitné centrum sú dve strediská s aktuálnym poslaním čo sa týka zamestnanosti a ďalších foriem rekvalifikácie a odbornej prípravy.Obci prospievajú pri znižovaní nezamestnanosti a v komunitnej oblasti zvyšujú úroveň znalostí a povedomia sociálne odkázanej časti obyvateľov. Hoci sa budovali súčasne, ich zameranie je samostatné s pridelenými organizačnými pracovníkmi. Na ich zriadenie poslúžila časť obecného úradu, priestory bývalej garáže a kotolne. Pritom sa zrealizoval sklad civilnej ochrany a obecný archív. Obe centrá si vyžiadali náklad 500 000 Sk z vládnej dotácie a príspevku obce v rámci aktivačných prác. Vyriešila sa popritom aj nocľažná miestnosť pre vodičov SAD.

komunitne_centrum_01komunitne_centrum_03komunitne_centrum_02

ihriskoDva detské športové areály vznikli v rokoch 2005 – 2006 z príspevku Fondu sociálneho rozvoja SR a z rozpočtu obce v celkovej hodnote 1,3 milióna korún. Boli mimoriadne aktuálne, lebo šport v Malej Domaši sa ponímal tradične a prezentoval sa najmä príležitostnými podujatiami (futbal, mládežnícke akcie).

Väčší detský športový areál vznikol pri bývalej materskej škôlke a menší v rómskej osade. Vytvorili sa tak nové možností najmä pre mládež.
 

 

 

rekonstrukcia_ocuRekonštrukcia a modernizácia obecného úradu zavŕšila desaťročie celkovej výstavby Malej Domaše. Realizovala sa od roku 1996 do roku 2007 s prispenímMinisterstva financií SR, Úradu vlády SR v hodnote1 500 000 Sk, patričným obecným podielom, v nemalej miere zásluhou aktivačných prác a pomoci občanov. Obecný úrad ako centrum obce slúži okrem svojho poslania aj ako kultúrny dom so sálou pre 80 ľudí. Rekonštrukcia a modernizácia znamenala novú elektroinštaláciu a osvetlenie, výmenu radiátorov, vodoinštaláciu, výmenu okien a dverí, vynovenie kuchynskej časti, maľby, nátery, novú dlažbu a opravu strechy. Všeobecne sa dá povedať, že súčasný stav obnovy obecného úradu je na úrovni doby a odzrkadľuje rozvoj Malej Domaše.

Za celým napredovaním obce v rokoch 1995-2007 sa skrýva cieľavedomá aktivita vedenia obce a občanov. Hoci investičné zámery pokračujú, majetok obce za uvedené obdobie výrazne vzrástol. Je potešiteľné, že sa pritom zveľadilo aj životné prostredie.