Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zrealizované projekty

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci:

Projekt realizovaný s podporou Európskej únie, Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Výška NFP: 43 894,93 €

 

Komunitné centrum v obci Malá Domaša:

Projekt realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

Výška NFP: 304 538,65 €

 

Tradície a remeslá ukryté v dreve - Poľsko - slovenská etnografická cesta:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Výška finančného príspevku: 45 163,50 €

 

Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša:

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Výška NFP: 76 415,91 €

 

Multifunkčné ihrisko v obci Malá Domaša: 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2018

Výška poskytnutej dotácie: 37 880 €

 

Detské ihrisko "Obytný súbor":

Projekt realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora rozvoja športu na rok 2019

Výške poskytnutej dotácie: 8 000 €

 

Hasičská zbrojnica - novostavba: 

Projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR

Výška poskytnutej dotácie: 30 000 €