Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kostol Nanebovzatia Panny Márie a Dom nádeje

Kostol Nanebovzatia Panny Márie slúži veriacim už takmer 300 rokov. Bol postavený v r. 1724 a prešiel viacerými prestavbami a renováciami. Jeho najnovšia významná obnova prebiehala v rokoch 1998 – 2002. Boli vynovené exteriéry a interiéry chrámu a sčasti aj jeho mobiliár. Popri významnom finančnom náklade zo zbierok veriacich na renováciu bola pri jeho takmer generálnej oprave rovnako významná pracovná spoluúčasť občanov, ktorí sa podieľali na obnove v maximálnej miere a ochote pod vedením farskej rady.

Chrám je v súčasnosti dôstojným stánkom pre cirkevné obrady. Unikátnou súčasťou jeho inventára je kalich z r. 1638, starší ako kostol. Renovovaný kostol navštívil v závere roku 2002 arcibiskup košickej diecézy Msg. Alojz Tkáč. Po uvítaní odslúžil sv. omšu a prihovoril sa k veriacim. Kostol Nanebovzatia Panny Márie je najcennejšou pamiatkou obce.

Dom nádeje na cintoríne sa začal stavať v júli roku 2002, hoci zámery boli oveľa skoršie. Problémom bolo vysporiadanie pozemkov. Aj dodatočne patrí uznanie ich vlastníkom, že ani jeden nežiadal nijakú náhradu. Celkové náklady na výstavbu presiahli 1,3 mil. Sk, treba však zvýrazniť, že hodnota diela je niekoľkonásobne vyššia. Zvyšuje ju aktívna pracovná účasť občanov na jeho celkovej výstavbe v rokoch 2002 – 2005. Stavebné práce pokračovali podľa harmonogramu.

Zápisy v miestnej kronike dokumentujú zodpovedný a aktívny prístup k realizácii jednotlivých etáp. Časť financií predstavovali poplatky miestnych občanov. Keď v septembri 2002 boli zrealizované základy budovy, výstavba plánovite pokračovala. Definitívne ukončenie stavby a celkového zariadenia spadá na začiatok roku 2005. Vtedy v júni dom nádeje oficiálne vysvätil biskup Msg. Bernard Bober.