Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

1946 - 1960

V roku 1946 vlastnil obchodnú licenciu Ján Ančák, ktorý mal obchod so zmiešaným tovarom a Ján Horňák vlastnil koncesiu na hostinskú a výčapnú činnosť. Obchodnú činnosť vyvíjalo neskôr aj miestne Potravné družstvo (potom Jednota).

Vo voľbách v roku 1946 aj v Malej Domaši najviac ľudí hlasovalo za kandidátov Demokratickej strany. Vo vedení MNV došlo k zmenám a jeho predsedom sa stal Jozef Durkaj. Členmi pléna MNV sa stali Ján Pažej, Michal Gavura, Michal Rohaľ, Michal Paľuš, Michal Čičak, Michal Durkaj, Ján Pavelko, Ján Durkaj, Pavel Bireš. V povojnovej výstavbe sa v obci, v rámci pomoci vypáleným a vojnou postihnutým obciam, postavilo v prvej dvojročnici 1947 – 1948 niekoľko desiatok domov. Na tejto povojnovej obnove sa v Malej Domaši podieľala stavebná firma Badal – Vrana.

 

1952Už po februárovom prevrate v roku 1948, kedy sa k moci definitívne dostala komunistická strana, začalo vedenie obce budovať miestne komunikácie. V tomto prípade išlo hlavne o výstavbu spevnených sypaných ciest. V roku 1950 bol do obce zavedený telefón. O rok neskôr ukončili elektrifikáciu obce a plánovala sa výstavba novej školskej budovy, lebo tá pôvodná – dočasný drevený domček, definitívne dosluhovala. Dňa 15. júna 1953 sa začali výkopové práce základov školy. Stavbu realizoval Stavebný komunál z Vranova.

 

Samotné vedenie MNV nemalo vlastnú budovu a ešte aj v roku 1954 sídlilo v jednej miestnosti domu Andreja Stanovčáka (vtedajšieho tajomníka MNV). Tri mesiace po dokončení stavby novej školy (vtedy ešte Národnej školy) sa v januári1955 do nej premiestnilo vedenie MNV. V budove školy bola umiestnená aj osvetová miestnosť a učiteľský byt.

 

V prvej polovici 50. rokov 20. storočia bolo hlavným cieľom v obci založenie a udržanie miestneho Jednotného1950 roľníckeho družstva (ďalej iba JRD), ktoré však aj napriek rôznym snahám v roku 1953 zaniklo. Miestni roľníci hospodárili samostatne a odvádzali určené dodávky – „kontingenty”. V druhej polovici 50. rokov 20. stor. pokračovala výstavba obce, vylepšoval sa život miestnych obyvateľov. Tak bola 13. novembra 1957 zriadená autobusová linka Vranov – Malá Domaša, ktorá premávala štyrikrát denne. Obec získala spojenie s okresným mestom, kde dochádzalo za prácou viacero miestnych obyvateľov. V tom istom roku bola vybudovaná mostná lávka cez Ondavu, aby obec získala spojenie so Slovenskou Kajňou. V roku 1958 zosilneli snahy o znovuzaloženie miestneho JRD. JRD bolo založené v septembri 1958 (bližšie informácie o JRD sú uvedené v osobitnej kapitole) a v nasledujúcich rokoch významne ovplyvňovalo hospodársky život v obci.