RSS Obec Malá Domaša http://maladomasa.sk RSS kanál obce Obec Malá Domaša sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Verejná vyhláška_VSD, a. s. http://maladomasa.sk/sprava/21374/n 21374 Oznámenie VSD, a. s. verejnou vyhláškou http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_f9fb1f_md_c7d570_md_7d375a_md_945467_md_c2769b_sm.jpg Aktualizácia opatrení v súvislosti s COVID-19 http://maladomasa.sk/sprava/13754/n 13754 Aktualizácia opatrení http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/2019-ncov-koronavirus-korona-virus-clanokw_dd5d3c_md_5761a8_sm.png Oznámenie vo veci stavby "V326-Malá Domaša-Žalobín-úprava VN" http://maladomasa.sk/sprava/21269/n 21269 Verejná vyhláška: Oznámenie vo veci stavby "V326-Malá Domaša-Žalobín-úprava VN"  http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_f9fb1f_md_c7d570_md_7d375a_md_945467_sm.jpg Informácia o informačných kanceláriách pre obete trestných činov http://maladomasa.sk/sprava/20136/n 20136 Informácie o informačných kanceláriách pre obete trestných činov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/63373_b14ff4_sm.jpg Zápis detí do 1. ročníka ZŠ http://maladomasa.sk/sprava/20144/n 20144 Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Slovenská Kajňa http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/prvni-trida-700x375_7d7483_sm.jpg Vývoz jedlých olejov http://maladomasa.sk/sprava/19570/n 19570 Oznam o zbere jedlých olejov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/olej_fotka_33bc95_sm.jpg Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/sprava/4877/n 4877 Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/19-09-2016_11-22-08_crop_45665f_md_18e4a1_sm.jpg Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. http://maladomasa.sk/sprava/19336/n 19336 Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb. http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/les_3cbf0c_sm.jpg Oznámenie o zámere výrubu stromov http://maladomasa.sk/sprava/19122/n 19122 Oznámenie http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_md_2f3d88_md_412a5a_md_d0558c_md_77b47c_sm.jpg Verejná vyhláška_Rozšírenie ČOV Malá Domaša http://maladomasa.sk/sprava/19028/n 19028 Rozšírenie ČOV Malá Domaša - Vodoprávne povolenie - Verejná vyhláška http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2021/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_md_2f3d88_md_412a5a_md_d0558c_md_5ba49c_sm.jpg