RSS Obec Malá Domaša http://maladomasa.sk RSS kanál obce Obec Malá Domaša sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Voľby do NR SR v roku 2020 http://maladomasa.sk/sprava/7623/n 7623 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/volby-urna-ilustrak_467bdd_md_fb26b2_md_014cac_sm.jpg Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk_Detské ihrisko - novostavba http://maladomasa.sk/sprava/7539/n 7539 Výzva na predkladanie ponúk http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/reproduktor-1200x1200_3145d3_sm.png Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/sprava/4877/n 4877 Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/19-09-2016_11-22-08_crop_45665f_md_18e4a1_sm.jpg Oznam o zneškodňovaní odpadových vôd kumulovaných v žumpách http://maladomasa.sk/sprava/5592/n 5592 Oznam o zneškodňovaní odpadových vôd kumulovaných v žumpách. http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_sm.jpg MAS Pod hradom Čičva http://maladomasa.sk/sprava/5468/n 5468 MAS Pod hradom Čičva http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/mas_pod_hradom_cicva_logo_cmyk-01_9d9299_sm.jpg Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 http://maladomasa.sk/sprava/5409/n 5409 Výpočet miery vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018. http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/vypocet_vytriedenia_komunalnych_odpadov_za_rok_2018_7da128_sm.jpg Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA http://maladomasa.sk/sprava/4767/n 4767 Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa §9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.  http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/03-03-2017_11-12-45_crop_12967b_md_de81f5_sm.jpg Voľby do európskeho parlamentu http://maladomasa.sk/sprava/4222/n 4222       http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/volby-do-europskeho-parlamentu_a52c5e_sm.jpg Harmonogram vývozu TKO http://maladomasa.sk/sprava/4043/n 4043 Harmonogram vývozu TKO rok 2019 http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/odpad-smetny-kos-priroda_72a541_md_f9d1e2_md_60a80e_sm.jpg Žiadosť o súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti http://maladomasa.sk/sprava/3830/n 3830 Žiadosť o súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti. http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2018/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_941cbf_sm.jpg