RSS Obec Malá Domaša http://maladomasa.sk RSS kanál obce Obec Malá Domaša sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Zbieraj zelené kilometre - šetri životné prostredie - VYHRAJ http://maladomasa.sk/sprava/14016/n 14016 Súťaž v prímestskej autobusovej doprave http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/plagat_zbieraj_zelene_kilometre_final_b8d73a_sm.jpg Aktualizácia opatrení v súvislosti s COVID-19 http://maladomasa.sk/sprava/13754/n 13754 Aktualizácia opatrení  http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/2019-ncov-koronavirus-korona-virus-clanokw_dd5d3c_md_5761a8_sm.png Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SK UEV4008 Stredný tok Ondavy do národného zoznamu území európskeho významu http://maladomasa.sk/sprava/13380/n 13380 Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SK UEV4008 Stredný tok Ondavy do národného zoznamu území európskeho významu  http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_md_2f3d88_md_412a5a_sm.jpg Mimoriadna správa RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou http://maladomasa.sk/sprava/13195/n 13195 Usmernenie RÚVZ po zasadnutí Krízového štábu okresu Vranov nad Topľou v súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na COVID-19 http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/covid6_01-clanokw_7bedce_sm.jpg Oznam MAS Pod hradom Čičva http://maladomasa.sk/sprava/13160/n 13160 MAS Pod hradom Čičva - oznam o výberovom konaní http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/31-05-2017_03-28-09_crop_871fe8_md_a42e5c_sm.jpg Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 http://maladomasa.sk/sprava/13118/n 13118 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/scitanie_ebb9f2_sm.jpg Oznam o možnosti podávania pripomienok k tvorbe cestovných poriadkov http://maladomasa.sk/sprava/12915/n 12915 Oznámenie o možnosti podávať pripomienky k tvorbe cestovných poriadkov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_md_2f3d88_sm.jpg Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/sprava/4877/n 4877 Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/19-09-2016_11-22-08_crop_45665f_md_18e4a1_sm.jpg Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR http://maladomasa.sk/sprava/10502/n 10502 Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/2019-ncov-koronavirus-korona-virus-clanokw_dd5d3c_sm.png Opatrenia http://maladomasa.sk/sprava/10243/n 10243 Opatrenia http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/mzsr-priznaky-koronavirus_42f2e8_sm.png