RSS Obec Malá Domaša http://maladomasa.sk RSS kanál obce Obec Malá Domaša sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznam o možnosti podávania pripomienok k tvorbe cestovných poriadkov http://maladomasa.sk/sprava/12915/n 12915 Oznámenie o možnosti podávať pripomienky k tvorbe cestovných poriadkov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/14383324-3d-person-with-megaphone-is-behind-info-letters-stock-photo-man-information-megaphone_b565bb_md_c9ecbe_md_2f3d88_sm.jpg Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/sprava/4877/n 4877 Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/19-09-2016_11-22-08_crop_45665f_md_18e4a1_sm.jpg Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR http://maladomasa.sk/sprava/10502/n 10502 Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/2019-ncov-koronavirus-korona-virus-clanokw_dd5d3c_sm.png Opatrenia http://maladomasa.sk/sprava/10243/n 10243 Opatrenia http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/mzsr-priznaky-koronavirus_42f2e8_sm.png Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA http://maladomasa.sk/sprava/10079/n 10079 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/03-03-2017_11-12-45_crop_12967b_md_de81f5_md_62ff3f_sm.jpg Novostavba materskej školy v obci Malá Domaša http://maladomasa.sk/sprava/9221/n 9221 Publicita projektu Novostavba Materskej školy v obci Malá Domaša http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2020/ms_publicita-page-001_3274cf_sm.jpg Harmonogram vývozu TKO a jedlých olejov http://maladomasa.sk/sprava/4043/n 4043 Harmonogram zberu jedlých olejov v roku 2020: 23.1.2020 24.3.2020 21.5.2020 20.7.2020 18.9.2020 13.11.2020 Olej sa zbiera v PET fľašiach, ktoré je potrebné priniesť na OcÚ najneskôr ráno v deň zberu. http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/odpad-smetny-kos-priroda_72a541_md_f9d1e2_md_60a80e_sm.jpg Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za poľnohospodárske pozemky http://maladomasa.sk/sprava/8848/n 8848 Oznámenie Pozemkového a lesného odboru k povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/fototapeta_slovenske_lesy_10120jpglarge_dae53e_md_9d260a_sm.jpg Prícestný kríž v našej obci http://maladomasa.sk/sprava/8602/n 8602 Prícestný kríž http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/dok1-page-001_1_7aabd6_sm.jpg Zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk_Detské ihrisko - novostavba http://maladomasa.sk/sprava/7539/n 7539 Výzva na predkladanie ponúk http://maladomasa.sk/data/news/maladomasa.sk/2019/reproduktor-1200x1200_3145d3_sm.png