Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochotnícke divadlo


Z histórie vieme, že najmä na dedinách v minulosti boli hlavnými propagátormi a šíriteľmi osvety a kultúry predovšetkým učitelia a zvlášť ak sa to týkalo divadelnej činnosti. Pritom samozrejme vnímame skutočnosť, že ľudové zvyky a tradície sa v obci dodržiavali a ich nositeľmi a šíriteľmi boli jej samotní obyvatelia. Keďže v Malej Domaši bola od konca 19. storočia kamenná budova školy aj s učiteľským bytom, predpokladáme, že už najmenej za prvej Československej republiky sa tu hrávali divadelné predstavenia. Konkrétne údaje o divadelnej činnosti v Malej Domaši však zaznamenávame až po 2. svetovej vojne.
V školskej kronike je uvedený prvý písomný údaj o divadelnom predstavení v obci, ktoré sa konalo na Veľkú noc roku 1946. Malo názov „Na rodnej hrude”, realizoval ho riaditeľ miestnej školy Ján Goffa a hrali v ňom mládežníci – Ľ. Šmajda, T. Roháľová, J. Bielska, M. Durkaj, J. Dilík, M. Fiasky. Na fašiangy 1946 odohrali v obci predstavenie „Zmarené námluvy”a kabaretné vystúpenie, opäť za účasti školskej mládeže.
Ďalší údaj o divadelnej činnosti pochádza z roku 1948, keď v dňoch 7. a 8. februára miestna dospievajúca mládež odohrala predstavenie podľa hry Františka Urbánka „Hriešnica“.
Predpokladáme, že po nástupe Ladislava Bajnoviča do funkcie riaditeľa miestnej základnej školy sa práve on, v priebehu 50. rokov a neskôr, podieľal na zabezpečovaní rôznych kultúrnych a divadelných aktivít konaných pri rôznych spoločensko – politických udalostiach. Akcie realizoval veľmi často v spolupráci so žiakmi miestnej školy. Novým miestom pre konanie spomínaných podujatí sa stala budova novej školy postavená v roku 1955.
27. januára 1963 sa v budove školy uskutočnilo divadelné predstavenie hry J. Chalupku „Starý zaľúbenec”, ktoré predviedli ochotníci DO ČSM z Košaroviec.
Pod režisérskym vedením L. Bajnoviča v roku 1966 sa realizovalo divadelné predstavenie „Záveje”. V hereckých úlohách sa predstavili zväčša pracovníčky miestneho Štátneho majetku – hospodárstva Malá Domaša. Boli to – Žofia Čalfová, Júlia Durkajová, Helena Štiberová, Božena Horňáková, Mária Durkajová. Spomínané predstavenie bolo asi posledným ochotníckym divadelným predstavením realizovaným v podmienkach obce z radov jej obyvateľov. V nasledujúcich rokoch (môžeme dodať, že aj dodnes) sa v obci realizovali iba drobné vystúpenia – prostredníctvom malých javiskových foriem. Na rôznych podujatiach celoobecného charakteru sa podieľali na kultúrnom programe, hlavne prípravou rôznych scénok a skečov, pod vedením Boženy Horňákovej – Anna Baníková, Helena Petrigová, Helena Štiberová, Marta Stanovčiaková, Anna Paľušová, Mária Fiasková, Anna Fuňová, Jolana Durkajová, Viera Nedzbalová, Anna Lackyová, Mária Dzurčaninová, Mária Fuňová a iní.
Prostredníctvom drobných vystúpení sa na kultúrnych podujatiach najviac podieľali žiaci miestnej školy a to do roku 1984. Neskôr to už boli žiaci, ktorí dochádzali do školy v Slovenskej Kajni.