Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sakrálna architektúra

V chotári aj v intraviláne obce Malá Domaša sa nachádza niekoľko objektov drobnej sakrálnej architektúry. Kríže a kaplnky dali postaviť predkovia súčasných obyvateľov pravdepodobne ako prejav obety Bohu na vyslyšanie prosieb alebo vďaky za vyslyšané prosby. V minulosti tieto objekty boli pravidelne udržiavané. Ľudovo povedané mali svojho „gazdu”, konkrétnu rodinu alebo človeka, ktorý sa o ne staral. Táto starostlivosť o kaplnky a kríže sa odovzdávala z generácie na generáciu. V období socialistického zriadenia, keď náboženské prejavy obyvateľstva boli v celej spoločnosti silne potláčané, došlo k ich čiastočnému znehodnoteniu. Postupne sa vytrácali tiež procesie, modlitbové stretnutia a iné náboženské prejavy, ktoré sa k daným objektom viazali.
Kaplnka

kaplnkaPri ceste v smere od Dobrej sa nachádza malá murovaná kaplnka, ktorá má rozmery približne 2 x 2,5 m. V jej vnútri sa na čelnej stene nachádzaobraz sv. Jána Nepomuckého, patróna mlynárov, pltníkov a spovedníkov. Podľa Schematizmu gréckokatolíckej cirkvi z roku 1938 bola postavená v roku 1860. Začiatkom minulého storočia sa o ňu starala rímskokatolícka rodina Jozefa Majirského (manželka rodená Diľová bola gréckokatolíckeho vierovyznania). Veriaci sem často prinášali čerstvé kvety a na sviatok sv. Jána sa chodievali ku kaplnke modliť v procesii. Občas sa sem prišli pomodliť aj deti, ktoré v jej blízkosti pásli kravy. Avšak po prevrate v roku1948 sa v priebehu 50. rokov 20. storočia úcta k sv. Jánovi Nepomuckému a procesie ku kaplnke postupne vytratili z náboženského života tunajších obyvateľov. Každoročne vysiela obec s milým uvítaním svojich prvákov do ZŠ v Slovenskej Kajni. Ročník z roku 1999 bol v ostatnom období zastúpený najpočetnejšie. Sv. Mikuláš so svojou družinou býva osviežením zvyklostí Malej Domaše. Obdarúva tých, ktorí ho radi privítajú.


Kríž

krizPohnutý osud postretol kríž, ktorý dal postaviť pred obcou neďaleko cesty od Dobrej nad Ondavou v 19.storočí Fiasky Ján. Je vytesaný z jedného kusa kameňa. Z pôvodného miesta osadenia bol v 70. rokoch 20. storočia (teda v rokoch nástupu tvrdej normalizácie po roku 1968) zhodený blízko Ondavy, kde takto pretrval tri desaťročia. Po politicko-spoločenských zmenách v roku 1989 a následnom uvoľňovaní náboženského života počas poslednej dekády 20.storočia, kríž v roku 1997 slávnostne znovu postavili, a to neďaleko pôvodného miesta osadenia (na rozhraní ciest Holčíkovce, Dobrá). Je na ňom nápis: Tento svätý kríž postavila rodina Fiaskych v 19. storočí.
V minulosti každoročne v čase krížových dní chodievali veriaci v procesii ku krížu spoločne sa modliť. V súčasnosti tento zvyk neobnovili. V predzáhradke rodinného domu Eduarda Michalova sa nachádza kamenný kríž, ktorý dal postaviť starý otec Novák pravdepodobne na prelome 19. a 20. storočia.