Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné symboly

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe odporúčania návrhu vypracovaného prof. Jozefom Novákom a po jeho schválení obecným zastupiteľstvom odsúhlasila pre Malú Domašu obecný erb v podobe:


Erb obce Malá Domaša

 

erb

 

v zelenom poli po zlatej trávnatej pažiti, zrkadliacej sa v modrej vodnej hladine, bežiaci zlatý jeleň s výraznou hrivou a striebornou zbrojou.

 

 

 

Vlajka obce Malá Domaša


vlajka

 

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), zelenej (1/8), žltej (4/8), modrej (1/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a je ukončená troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

Pečať obce Malá Domaša


pecatpečať obce


Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M – 104/98 (na 4. strane).

História obecných symbolov


Podľa dostupných historických podkladov predpokladáme, že Malá Domaša patrí k obciam s veľmi starou históriou. Obecná správa v nej musela vzniknúť už pomerne skoro a s ňou súvisí aj obecný symbol. Teda v určitom období začala obec používať svoj overovací prostriedok – pečatidlo. Najstaršie známe pečatidlo obce pochádza z roku 1788. Jeho voskový odtlačok na dokumente z roku 1805 objavil a heraldicky vyhodnotil Mgr. Peter Šafranko. Listina s pečatidlom obce bola nájdená v Arcibiskupskom rímskokatolíckom archíve v Košiciach. Pod pečaťou bol podpis starostu obce Gregoriusa Paszegu. Datovaný kruhopis pečatidla znie: SIG (illum). PO (ssessionis).KIS. DOMASSA. 1788. (Pečať obce Malá Domaša 1788). V strede pečatidla je vyobrazený na trávnatej pažiti jeleň. Vysoká zver v znakoch našich obcí spravidla symbolizuje lesné hospodárstvo.Tento symbol však možno vysvetliť vo viacerých rovinách. V jednej z nich môže byť spojený s lovom, poľovníctvom, prípadne s nejakou udalosťou, v ktorej tento symbol zohral významnejšiu úlohu (napr. v spojitosti s históriou obce, alebo so životom, či činnosťou miestneho zemepána).

Opisované pečatidlo používala obec pravdepodobne iba do roku 1837. Vtedy totiž vzniklo datované nápisové pečatidlo s textom vyrytým v kurzíve: Zemplén Vármegye x Dobrai Kerület x Kis Domasa Helysége Petsétye x 1837 (Zemplínska župa obvod Dobrá Obecná pečiatka Malá Domaša 1837).

Ďalšia nápisová pečiatka obce, opäť s maďarským kruhopisom, vznikla v dielni budapeštianskeho kovorytca Ignáca Felsenfelda. Text v jej pečatnom poli znie: ZEMPLÉN VÁRMEGYE x KISDOMASA KÖSZÉG x 1904 (Zemplínska župa Obec Malá Domaša 1904). Letopočet neznamená rok vzniku pečiatky, ale ustálenie názvu obce.

Podľa doterajších výskumov historickým symbolom obce je teda na pažiti stojaci jeleň. Stal sa vhodným aj na heraldické spracovanie do erbu. V pečatidle z roku 1788, ako uvádza známy slovenský heraldik profesor Jozef Novák, bol symbol jeleňa zobrazený celkom nezvyklým spôsobom. Štíhlosť jeleňa a kovorytcove vrypy na predlohe a pri tvarovaní symbolu utvrdzujú názor, že pri tvorbe pečatidla vychádzal pravdepodobne z gotickej predlohy. Výtvarný prejav kovorytca je preto realistickejší, ako to robili umelci na neskorších pečatidlách už v 19. storočí.

Z pohľadu kresťanskej ikonografie predstavuje jeleň atribút viacerých svätcov napr. sv. Huberta, či sv. Eustacha. V stredovekých legendách sa symbol jeleňa spája aj s motívom anjela, ako to dokladá legenda o sv. Ladislavovi, v ktorej jeleň so žiarivým parožím vystúpil v úlohe nebeského posla, ktorý mal ukázať vhodné miesto na výstavbu chrámu z vďačnosti Panne Márii. Podľa tvrdenia heraldickej symboliky jeleň má v nej aj význam mierumilovnosti a jemnosti.