VZN


  Zobrazujem 17 z 17 dokumentov (strana 1).
Rozpočet na rok 2019
Kategória: VZN
Dátum: 31.12.2018 Veľkosť: 421 kB (1 súbor)
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 514.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 427.7 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2019 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 377.4 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 567.9 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 17.12.2018 Veľkosť: 798.2 kB (1 súbor)
VZN č. 8/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN obce Malá Domaša
Kategória: VZN
Dátum: 08.11.2018 Veľkosť: 198 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2017 o podmienkach držania psov na území obce
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 3/2017 o podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu v bytových domoch
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 4/2017 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 5/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
Návrh Dodatku VZN _ Zmeny a doplnky ÚPN
Kategória: VZN
Dátum: 04.11.2016 Žiadny súbor
Uznesenie OZ_Zmeny a doplnky ÚPN
Kategória: VZN
Dátum: 03.11.2016 Žiadny súbor
Návrh Dodatku č. 1 k VZN - Zmeny a doplnky ÚPN
Kategória: VZN
Dátum: 16.10.2016 Veľkosť: 379.8 kB (1 súbor)
Rozpočet na rok 2016
Kategória: VZN
Dátum: 26.11.2015 Veľkosť: 232 kB (1 súbor)
 


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.