VZN


  Zobrazujem 20 z 25 dokumentov (strana 1).
VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 427.4 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 o podmienkach nájmu bytov v bytových domoch
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 425.3 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2018 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 377.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2018 - prevádzkový poriadok pohrebiska
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 566.6 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 796.8 kB (1 súbor)
VZN č. 7/2018 o úhradách za služby poskytované obcou
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 383.3 kB (1 súbor)
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkosť: 515 kB (1 súbor)
Rozpočet obce na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 14.12.2017 Veľkosť: 2.52 MB (1 súbor)
Návrh VZN č. 06/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 777.2 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 05/2018_Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 477.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 04/2018 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 287.2 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 03/2018 o podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 400.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 02/2018 o podmienkach držania psov
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 307.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za drobné komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 409.9 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 07/2018 o úhradách za služby poskytované obcou
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkosť: 293.9 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2017 o podmienkach držania psov na území obce
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 3/2017 o podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu v bytových domoch
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 4/2017 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 5/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor
VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kategória: VZN
Dátum: 16.12.2016 Žiadny súbor


Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.