Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb.

Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb.
Zverejnenie výzvy podľa § 34e zákona č. 229/1991 Zb.

Na základe žiadosti Lesy Slovenskej republiky, š. p., odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03  Vranov nad Topľou, Obec Malá Domaša zverejňuje:

1. Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

2. Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

Súbory na stiahnutie