Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zberný dvor

Zberný dvor
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň pán starosta.
V obci mame už niekoľko rokov Zberný dvor za niekoľko stoviek tisic eur z eurofondov. Chcel by som sa Vás teda opýtať akým spôsobom obec realizuje odoberanie odpadu z domácnosti v Malej Domaši ako sú pneumatíky, polystyrén a iné komodity, ktoré spĺňajú podmienky na uloženie v zberom dvore a či je možné využiť technické prostriedky súvisiace s projektom Zberného dvora, na ktorý boli účelovo použité . A zároveň by som Vás chcel poprosiť aby ste oboznámili všetkých občanov na oficiálnej stranke obce o podrobnostiach využívania resp. nevyuživaniia Zberného dvora.

Odpoveď:

Dobrý deň.

Obec Malá Domaša v zastúpení starostom obce PhDr. Jaroslavom Makatúrom Vám k predmetnému podnetu poskytuje nasledovné stanovisko:

"Zberný dvor v obci Malá Domaša nie je v súčasnosti skolaudovaný, preto ho nie je možné využívať. Obec aktuálne realizuje projekt na vybavenie zberného dvora potrebnou technológiou. Po zrealizovaní projektu a skolaudovaní stavby budeme riešiť otázku využívania zberného dvora občanmi obce. V prípade záujmu odvozu odpadu nad rámec služieb poskytovaných spoločnosťou FÚRA, s.r.o. obec vie zabezpečiť na požiadanie za poplatok."

 

S pozdravom PhDr. Jaroslav Makatúra.