Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dopravné značenie

Dopravné značenie
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň pán starosta
Pri osadení zrkadla na našej ulici od domu "38" po bytovky ste zrejme nedopatrením opomenuli prednosť v jazde. Preto Vás a poslancov žiadam aby ste na najbližšie rokovanie zaradili dávanie prednosti v jazde v zúženej vozovke dopravnou značkou, pretože nie z každej strany príjazdu sa dá vyhýbať a nie je jasné kto ma prednosť v jazde. Verím, že túto prosbu v rámci bezpečnosti dopravy viete zaradiť do najbližšieho rokovania OZ.
Ďakujem za občanov žijúcich na spomínanej ulici.

Odpoveď:

Obec Malá Domaša v zastúpení starostom obce PhDr. Jaroslavom Makatúrom Vám k predmetnému podnetu poskytuje nasledovné stanovisko:

"Obec Malá Domaša pripravuje komplexné zabezpečenie bezpečnosti na miestnych komunikáciách potrebným dopravným značením už dva mesiace. Nakoľko sa plánuje nové dopravné značenie nielen na miestnych komunikáciách, ale aj na sídlisku pri bytových domoch a pri oddychovo-rekreačnej zone na brehu vodnej nádrže Malá Domaša, čakáme za vyjadreniami od kompetentných orgánov, ktoré nie je možné opomenúť. V tomto riešení je aj predmetná križovatka pri rodinnom dome súpisné číslo 38.  Obec požiadala Dopravný inšpektorát o schválenie plánu dopravného značenia. Nakoľko Ing. Vaľovčin, ktorý má túto agendu na starosti je na dovolenke, vec bude riešená v termíne po 5.8.2020. "

S pozdravom PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce.