Obec Malá Domaša

Miestne občianske poriadkové služby

Obec Malá Domaša realizuje projekt "Miestne občianske poriadkové služby".

 

Členovia MOPS:

Gabriela Krištová, tel.: 0908 675 534

Róbert Tipan