Obec Malá Domaša
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Terénna sociálna práca

Obec Malá Domaša je zapojená do národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

 

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Miroslava Gerová, tel. 0917 551 089

Terénny pracovník: Marta Semanová

 

e-mail: tsp.maladomasa@gmail.com

 

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka je každý pracovný deň v čase od 12.00 od 12.30 hod.

 

 

Informácie k očkovaniu proti COVID19:

https://www.youtube.com/channel/UCO0n-BomWQ3Cm6yqAPrydbg

https://www.minv.sk/?materialy-na-stiahnutie

https://korona.gov.sk/nova-registracia-ockovanie-cakaren/

https://www.minv.sk/swift_data/source/romovia/np_covid/komunikacne_materialy/Vakcinacia_fin.pdf