Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Rozšírenie ČOV Malá Domaša - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania

SÚBOR
Dátum: 09.08.2023
Autor: Jaroslav Makatúra

Verejná vyhláška - Rozšírenie ČOV Malá Domaša

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania 

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje účastníkom konania začatie vodoprávneho konania - kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby - verejnou vyhláškou vo veci povolenia na dočasné užívanie stavby "Rozšírenie ČOV Malá Domaša" na skúšobnú prevádzku.

Na prejednanie predloženého návrhu sa nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 20.9.2023 o 9.30 hod. na OcÚ Malá Domaša.

Účastníci konania môžu svoje námietky a stanoviská k návrhu uplatniť písomne alebo osobne najneskôr na tomto pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška_Rozšírenie ČOV Malá Domaša_Návrh na vydanie ko Veľkosť: 1.22 MB Formát: pdf Dátum: 9.8.2023