Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie  elektriny
Prerušenie distibúcie elektriny
09.01.2018
Autor: Jaroslav Makatúra

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny:

 

Malá Domaša č.13

Malá Domaša - bytový dom č. 135

Malá Domaša- časť obce v úseku od OcÚ po č. d. 7

 

                                                           v termíne 

                                25. január 2018 od 08:00 h. do 16:30 h.