Dotazník „Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA“.

Dotazník „Evidencia štandardov kvalita za oblasť VODA“.
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v...
03.03.2017
Autor: Jaroslav Makatúra

 Evidencia štandardov kvalita vody za oblasť VODA