Terénna sociálna práca

Obec Malá Domaša je zapojená do národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít".

 

Terénny sociálny pracovník: Mgr. Miroslava Gerová, tel. 0917 551 089

Terénny pracovník: Ján Seman

 

Úradné hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka je každý deň v čase od 12.00 od 12.30 hod.