Štvrtok - 30. jún 2016
Podnikatelia

Prehľad podnikateľov v obci a predmet ich činnosti:


  • Makatúrová Emília - Potraviny MILKA - maloobchod so zmiešaným tovarom
  • Maržiňanová Mária - maloobchod so zmiešaným tovarom
  • Čakan Radoslav R.C.S. - oprava cestných motorových vozidiel
  • Jevčák Jozef - opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies
  • Pohostinstvo u sv. Huberta – Jozef Török
  • PD Kvakovce - maloobchod so zmiešaným tovarom - poľnohospodárske produkty, živé zvieratá, potraviny, ovocie, zelenina, domáce potreby, železiarsky tovar
  • WIEMA, s. r. o. – výroba vriec
  • Stavebniny Domaša, s.r.o.

 

V katastrálnom území obce sa nachádza hospodársky dvor patriaci PD so sídlom v Kvakovciach. PD so sídlom v Kvakovciach hospodári na výmere 1787 ha a je zamerané tak na rastlinnú výrobu ako aj živočíšnu výrobu. Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec dojivých plemien na produkciu ovčieho mlieka potrebného k výrobe ovčieho syra. PD Kvakovce chová 800 kusov oviec, ktoré sú na dvoch salašoch. V obci PD Kvakovce hospodári na 329 ha, z ktorých 120 ha tvoria trvalé trávne porasty a zbytok orná pôda.

Podnikatelia a podnikateľské subjekty, ktoré rozvíjajú svoje činnosť v obci vytvorili 80 pracovných miest a z obce Malá Domaša tu našlo zamestnanie 23 občanov.