Obstarávanie


  Zobrazujem 7 z 7 dokumentov (strana 1).
Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Novostavba Materskej školy v obci Malá Domaša
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 06.04.2016 Veľkost: 211.2 kB (3 súbory)
Montáž a dodanie kamerového monitorovacieho systému pre MRK rómskej osade
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 31.01.2016 Veľkost: 1.85 MB (3 súbory)
Vypracovanie svetelno-technickej štúdie
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 07.07.2015 Veľkost: 1.04 MB (3 súbory)
Súhrnné správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 za I. štvrťrok 2014
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 29.12.2014 Veľkost: 276.4 kB (1 súbor)
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 09.03.2014 Veľkost: 1.11 MB (3 súbory)
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, resp. zákazkách podľa § 9 ods. 9 za rok 2013
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 29.12.2013 Veľkost: 303.5 kB (1 súbor)
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou za rok 2012
Kategória: Obstarávanie
Dátum: 27.12.2012 Veľkost: 306.8 kB (1 súbor)