Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 181 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 1 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.01.2018 Veľkost: 131.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z59160014
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.12.2017 Veľkost: 788.4 kB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt PL-SK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2017 Veľkost: 498.2 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo_R.J.R., s. r. o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.11.2017 Veľkost: 188 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_MOPS
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.11.2017 Veľkost: 1.86 MB (1 súbor)
Zmluva o municipiálnom úvere
Kategória: Zmluvy
Dátum: 01.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Záložná zmluva č. 0192-PRB/2015/Z
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o dielo "Vyrezávané prvky drobnej architektúry"
Kategória: Zmluvy
Dátum: 21.09.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí NPF_Komunitné centrum-výstavba
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.08.2017 Veľkost: 2.28 MB (1 súbor)
Zmluva SAD
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 499/2017/OK_Kultúra
Kategória: Zmluvy
Dátum: 07.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Záložná zmluva č. 700/442/2015
Kategória: Zmluvy
Dátum: 06.08.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dodatok č.1 k ZoD č. 30/2017 - Oprava ČOV Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 26.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zámenná zmluva Obec Malá Domaša - PD Kvakovce
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o termínovanom účte č. 71/004/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 41/054/10 - Dodatok č. 5
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Zmluva o termínovanom úvere č. 22/001/15 - Dodatok č. 1
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 22/029/08 - Dodatok č. 3
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Kúpna zmluva
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.07.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)