Zmluvy


  Zobrazujem 20 z 195 dokumentov (strana 1).
Zmluva o dielo č. 100/2017/PS
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.05.2018 Veľkost: 4.98 MB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130236_Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.04.2018 Veľkost: 436.7 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.04.2018 Veľkost: 1.95 MB (1 súbor)
Municipálny úver - Superlinka č. 71/005/17 - dodatok č. 2
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.03.2018 Veľkost: 307.2 kB (1 súbor)
Zmluva_GAMATRONIK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkost: 511.6 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva_parcela č. 250/58_RG-DEL,s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkost: 318.5 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva_parcela č. 250/59_PD ONDAVA Stropkov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkost: 231.8 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2018 Veľkost: 1.92 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 05/2018/EEa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.03.2018 Veľkost: 386.9 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo PP PROTECT
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 310.7 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí služieb M.A.COMPANY
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.03.2018 Veľkost: 3.15 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 1/2018/SMC
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.02.2018 Veľkost: 3.16 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo_BDV Trade, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.01.2018 Veľkost: 500.2 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_Novostavba materskej školy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.01.2018 Veľkost: 2.27 MB (1 súbor)
Dodatok č. 1 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.01.2018 Veľkost: 131.5 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z59160014
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.12.2017 Veľkost: 788.4 kB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt PL-SK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2017 Veľkost: 498.2 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo_R.J.R., s. r. o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.11.2017 Veľkost: 188 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_MOPS
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.11.2017 Veľkost: 1.86 MB (1 súbor)
Zmluva o municipiálnom úvere
Kategória: Zmluvy
Dátum: 02.10.2017 Veľkost: 0 B (0 súborov)