Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 234 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 1 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.01.2018 Veľkost: 131.5 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 427.4 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 o podmienkach nájmu bytov v bytových domoch
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 425.3 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2018 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 377.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2018 - prevádzkový poriadok pohrebiska
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 566.6 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 796.8 kB (1 súbor)
VZN č. 7/2018 o úhradách za služby poskytované obcou
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 383.3 kB (1 súbor)
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 515 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z59160014
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.12.2017 Veľkost: 788.4 kB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt PL-SK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2017 Veľkost: 498.2 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo_R.J.R., s. r. o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.11.2017 Veľkost: 188 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 06/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 777.2 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 05/2018_Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku na území obce
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 477.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 04/2018 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 287.2 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 03/2018 o podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 400.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 02/2018 o podmienkach držania psov
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 307.6 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za drobné komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 409.9 kB (1 súbor)
Návrh VZN č. 07/2018 o úhradách za služby poskytované obcou
Kategória: VZN
Dátum: 27.11.2017 Veľkost: 293.9 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_MOPS
Kategória: Zmluvy
Dátum: 10.11.2017 Veľkost: 1.86 MB (1 súbor)
Výzva na predloženie cenovej ponuky PRV_7.4
Kategória: Výzvy
Dátum: 06.11.2017 Veľkost: 6.31 MB (4 súbory)