Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 256 dokumentov (strana 1).
Dodatok č. 3 - Municipálny úver, superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a. s.
Dátum: 03.07.2018 Veľkosť: 226.5 kB (1 súbor)
Zmluva o spolupráci_Vysporiadanie pozemkov MRK
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Dátum: 05.06.2018 Veľkosť: 5.77 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 100/2017/PS
Kategória: Zmluvy
Dátum: 18.05.2018 Veľkosť: 3.24 MB (2 súbory)
Zmluva o poskytnutí NFP č. 072PO130236_Úprava verejného priestranstva v obci Malá Domaša
Kategória: Zmluvy
Dátum: 20.04.2018 Veľkosť: 436.7 kB (1 súbor)
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.04.2018 Veľkosť: 1.95 MB (1 súbor)
Municipálny úver - Superlinka č. 71/005/17 - dodatok č. 2
Kategória: Zmluvy
Dátum: 29.03.2018 Veľkosť: 307.2 kB (1 súbor)
Zmluva_GAMATRONIK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkosť: 511.6 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva_parcela č. 250/58_RG-DEL,s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkosť: 318.5 kB (1 súbor)
Kúpna zmluva_parcela č. 250/59_PD ONDAVA Stropkov
Kategória: Zmluvy
Dátum: 28.03.2018 Veľkosť: 231.8 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
Kategória: Zmluvy
Dátum: 27.03.2018 Veľkosť: 1.92 MB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 05/2018/EEa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.03.2018 Veľkosť: 386.9 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo PP PROTECT
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.03.2018 Veľkosť: 310.7 kB (1 súbor)
Výzva - Zákazka s nízkou hodnotou_Dokumentácia konceptu investorského zámeru
Kategória: Výzvy
Dátum: 07.03.2018 Veľkosť: 116.3 kB (2 súbory)
Oznámenie o zrušení zadávania zákazky - Dokumentácia konceptu investorského zámeru (DZ)
Kategória: Výzvy
Dátum: 06.03.2018 Veľkosť: 347.3 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí služieb M.A.COMPANY
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.03.2018 Veľkosť: 3.15 MB (1 súbor)
Objednávka - Ceny do súťaže
Kategória: Faktúry
Dátum: 22.02.2018 Veľkosť: 230.5 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ: Slovak Medical Company, a. s.
Dátum: 14.02.2018 Veľkosť: 3.28 MB (1 súbor)
Výzva - Dokumentácia konceptu investorského zámeru (DZ)
Kategória: Výzvy
Dátum: 02.02.2018 Veľkosť: 116.3 kB (2 súbory)
Zmluva o dielo_BDV Trade, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.01.2018 Veľkosť: 500.2 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_Novostavba materskej školy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.01.2018 Veľkosť: 2.27 MB (1 súbor)