Zverejňovanie


  Zobrazujem 20 z 244 dokumentov (strana 1).
Zmluva o dielo č. 05/2018/EEa
Kategória: Zmluvy
Dátum: 12.03.2018 Veľkost: 386.9 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo PP PROTECT
Kategória: Zmluvy
Dátum: 09.03.2018 Veľkost: 310.7 kB (1 súbor)
Výzva - Zákazka s nízkou hodnotou_Dokumentácia konceptu investorského zámeru
Kategória: Výzvy
Dátum: 07.03.2018 Veľkost: 116.3 kB (2 súbory)
Oznámenie o zrušení zadávania zákazky - Dokumentácia konceptu investorského zámeru (DZ)
Kategória: Výzvy
Dátum: 06.03.2018 Veľkost: 347.3 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb - Materská škôlka
Kategória: Zmluvy
Dátum: 05.03.2018 Veľkost: 448.5 kB (1 súbor)
Objednávka - Ceny do súťaže
Kategória: Faktúry
Dátum: 22.02.2018 Veľkost: 230.5 kB (1 súbor)
Zmluva o dielo č. 1/2018/SMC
Kategória: Zmluvy
Dátum: 14.02.2018 Veľkost: 3.16 MB (1 súbor)
Výzva - Dokumentácia konceptu investorského zámeru (DZ)
Kategória: Výzvy
Dátum: 02.02.2018 Veľkost: 116.3 kB (2 súbory)
Zmluva o dielo_BDV Trade, s.r.o.
Kategória: Zmluvy
Dátum: 24.01.2018 Veľkost: 500.2 kB (1 súbor)
Zmluva o poskytnutí NFP_Novostavba materskej školy
Kategória: Zmluvy
Dátum: 22.01.2018 Veľkost: 2.27 MB (1 súbor)
Dodatok č. 1 Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 71/005/17
Kategória: Zmluvy
Dátum: 11.01.2018 Veľkost: 131.5 kB (1 súbor)
VZN č. 2/2018 o podmienkach držania psov
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 427.4 kB (1 súbor)
VZN č. 3/2018 o podmienkach nájmu bytov v bytových domoch
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 425.3 kB (1 súbor)
VZN č. 4/2018 o pripojení nehnuteľností na verejnú kanalizáciu
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 377.8 kB (1 súbor)
VZN č. 5/2018 - prevádzkový poriadok pohrebiska
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 566.6 kB (1 súbor)
VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 796.8 kB (1 súbor)
VZN č. 7/2018 o úhradách za služby poskytované obcou
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 383.3 kB (1 súbor)
VZN č. 1 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018
Kategória: VZN
Dátum: 15.12.2017 Veľkost: 515 kB (1 súbor)
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. Z59160014
Kategória: Zmluvy
Dátum: 13.12.2017 Veľkost: 788.4 kB (1 súbor)
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt PL-SK
Kategória: Zmluvy
Dátum: 04.12.2017 Veľkost: 498.2 kB (1 súbor)